2021

”2021 är ett demokratiår då det är precis 100 år sedan kvinnorna för första gången fick rösta i ett riksdagsval. I maj, 1919 klubbades beslut igenom att även kvinnor skulle få rösta och en 35-årig lång kamp väntan och kamp var tillända. I valet 1921 kunde kvinnor och män lägga sina röster på lika villkor – och därefter tog de första fem kvinnorna plats i Sveriges riksdag. Demokratin står inför många utmaningar idag. Där spelar vår bygdegård Zenit en viktig roll för att stärka och levandegöra demokratin, en gemensam samlingslokal för Rissnabygden, en mötesplats för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling och fest.” Saxat ur Sundsjökrönikan 2021.