Rissnaboken

Boken ”Rissnabygden” finns att låna på bybiblioteket.

”Denna bok handlar om människorna i några byar i östra Jämtland. Det är de som bor där, som själva berättar sin historia och sina minnen. Vår bygd skiljer sig väl inte så mycket från andra bygder i Jämtland eller i södra Norrlands inland i övrigt, men den är vår hembygd och vi vill berätta vår historia.” Text tagen från förordet i boken, skrivet Lennart Andersson redaktör.