Öppettider för bybiblioteket.

Biblioteket håller öppet under -23 måndagar jämna veckor kl 17.00-19,00. Undrar du över något, kontakta Berit Martinsson 070-543 99 87.