Öppettider för bybiblioteket.

Biblioteket håller öppet under -24 måndagar jämna veckor kl 17.00-19,00 med start 8/1-24. Undrar du över något, kontakta Berit Martinsson 070-543 99 87.