Sveriges nationaldag 2023

Sveriges Nationaldag firades på Zenit, Rissna. Underhöll gjorde ”3 (4) generationer Lindqvist. Ca 100 personer kom, lyssnade och fika National dagsbakelse. Blomster lotteri med glada vinnare.

Några som jobbade och såg till så att allt flöt på under dagen.