2022

2022 är ett val- och demokratiår. Demokratin står inför många utmaningar idag, där spelar vår bygdegård Zenit en viktig roll för att stärka och levandegöra demokratin, en gemensam samlingslokal för Rissnabygden, en mötesplats för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling och fest. Genom konst- och kulturverksamhet står vi upp för yttrandefrihet och kulturens oberoende. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagera bygden stärks människors inflytande och den demokratiska delaktighet. Vi ska vara stolta över vår framtidsbygd, Norlbygda-Rissnabygden. Landsbyggare som vi är. Synonymerna är många; entusiast, entreprenör, idéspruta, energiknippe, inspiratör eller eldsjäl. Det finns dock inget vackrare än Landsbyggare tycker vi.

l