”Jag vill vara en flod”

En musikalisk monolog. I denna poetiska musikföreställning är mellansnacket inte det torftiga utrymmet mellan låtarna utan snarare föreställningens kärna. Jonna Hylén, som skrivit föreställningens text och musik, pendlar intensivt mellan såväl piano och berättande som känslospektrumets ytterligheter. Med på scenen Gustav Hylén och Mickaela Maiga Groth.