2023

Demokratin står inför många utmaningar idag, där spelar vår bygdegård Zenit en viktig roll för att stärka och levandegöra demokratin. En gemensam samlingslokal för Rissnabygden, en mötesplats för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling och fest. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagerar bygden stärks människors inflytande och den demokratiska delaktigheten. Beredskap, bygdegården ett nav vid kris. Coronapandemin och covid är fortfarande närvarande, vi återgår till det nya normala. Våra traditionella evenemang har vi kunnat genomföra.