Årets tack!

Bygden blir vad VI gör den till! Ett varmt och hjärtligt tack till alla som på olika sätt bidrar till föreningens verksamhet, sponsorer, gåvor och bidrag från privatpersoner som gör det möjligt att även i fortsättningen behålla bygdegården Zenit och utveckla verksamheten. Håll ut, håll avstånd, håll kontakt, håll ihop, är vi fler som vaccinerar oss bromsar vi tillsammans smittan! Styrelsen e.u. Margita Gustafsson och medverkan av Gerd Williamsson samt Berit Martinsson.

Foto: Berit Martinsson