Årsmöte Boggsjö Byförening

Datum/Tid
Datum - 2020-03-08
12:00 - 14:00

Kategorier


Styrelsen för Boggsjö byförening hälsar alla bybor och alla,
blivande som nya medlemmar,
välkommen till Årsmöte söndag den 8/3-20 kl 12.00
Årsmötet kommer att hållas på Boggsjö Kapell.
Ni som inte har löst medlemskort, 50 kr/pers, kan göra det vid mötet.
Efter mötet bjuder föreningen på kaffe o macka.
Anmäl gärna till Margita, 070-235 1304 senast fredag den 6/3

Förslag till Dagordning enl BRs Föredragningslista 2020

NU TAR VI BOGGSJÖBOR ETT GEMENSAMT KRAFTTAG I
BOGGSJÖ KAPELLS FRAMTID
& BYGGPLAN! Välkommen! Styrelsen.