Sockenkarta Jämtland/Härjedalen

Länets äldre indelning. Kartan visar länets geografiska och administrativa indelning före de nuvarande kommunerna. Socknarna var grunden för lokal gemenskap, självstyrelse, kyrka och för statens kontakter med lokalsamhället. Så här såg det ut fram till år 1952. I Jämtland fanns 49 socknar och i Härjedalen 9.

Texten är hämtad ur Sundsjökrönikan 2022.